EN / PL

Minister Klimatu Michał Kurtyka o Młodzieżowej Radzie Klimatycznej

20-09-2020

Od kilku lat jesteśmy świadkami kształtowania się kolejnego pokolenia osób aktywnie zaangażowanych w ochronę środowiska, które troszczą się o lepszą przyszłość naszej planety. Aby rozwijać się w bardziej zrównoważony i sprawiedliwy sposób, potrzebujemy tego świeżego spojrzenia zarówno w nauce, biznesie, jak i polityce. 

Cieszę się, że jest tylu zmotywowanych młodych ludzi, gotowych do angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chcę, aby mieli oni możliwość wymiany myśli na temat kierunków globalnej polityki klimatycznej. Moim zadaniem w Ministerstwie Klimatu jest wsłuchiwanie się w głos Polaków, również tych najmłodszych.

Dlatego bardzo się cieszę, że w naborze do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej uczestniczyło takie wielu młodych i kreatywnych ludzi, którzy chcą współtworzyć politykę klimatyczną w naszym kraju. Spośród nadesłanych kandydatur wybraliśmy 32 członków, po 2 osoby z każdego województwa.

Do zadań MRK należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań. Udział w MRK to dla wrażliwych na losy planety i zaangażowanych prośrodowiskowo młodych osób możliwość realnego wpływu na najważniejsze decyzje podejmowane w Polsce na rzecz ochrony klimatu.  

Pierwsze oficjalne posiedzenie Młodzieżowej Rady Klimatycznej I kadencji odbędzie się 25 września 2020 r. 

CZYTAJ TAKŻE

20-09-2020

CO2 rządzi klimatem

Przeszłe zmiany klimatu pokazują, jak bardzo klimat jest czuły na wahania ilości dwutlenku węgl...

20-09-2020

Opowieść o dwóch filmach

“ Była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa, czas wiary i czas ...

20-09-2020

Zniknie kluczowa bariera rozwoju elektromobilności – opublikowano projekt rozporządzenia wdrażającego E-Taryfę

Naczelny postulat „Białej Księgi Elektromobilności PSPA”, dotyczący wprowadzenia sp...