EN / PL

Dzień Różnorodności Biologicznej

22-05-2020

W przeddzień Dnia Różnorodności Biologicznej Komisja Europejska przedstawiła strategię dla bioróżnorodności, której celem jest przywrócenie roli i ochrona przyrody oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego.

Strategie przyczynią się m.in. do wyłączenia w ciągu dekady spod produkcji rolnej 10 proc. ziemi na ochronę krajobrazu czy przeznaczenie 25 proc. pól pod uprawy ekologiczne. W planach jest też zmniejszenie do 2030 roku o połowę stosowania chemicznych pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt hodowlanych i akwakultury.

Strategie – jako zasadnicze części Europejskiego Zielonego Ładu wpłyną na ożywienie gospodarcze. W kontekście epidemii koronawirusa mają być narzędziem, które w przyszłości pozwoli społeczeństwu być odporniejszym na pandemie i zagrożenia, takie jak skutki zmian klimatu, pożary lasów, brak bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto będą wspierać zrównoważone praktyki w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, a także poprzez skuteczniejszą ochronę zwalczać nielegalny handel dziką fauną i florą.

Europejski Zielony Ład, przedstawiony 11 grudnia 2019 r. wyznacza ambitny plan działania na rzecz neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, w której wzrost gospodarczy nie jest uzależniony od konsumpcji zasobów. Ambitnym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty bioróżnorodności poprzez przekształcenie systemów żywnościowych, sposobu użytkowania lasów, gruntów, wody i morza, a także systemów miejskich i przemysłowych oraz energetyki. W planie tym podkreślono, jak niezwykle ważne jest wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz ochrona bioróżnorodności.


Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_884
Zdjęcia; Agata.wylezinska10 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

CZYTAJ TAKŻE

07-07-2020

#Trashrun – czyli sportowcy zachęcają do łączenia aktywności fizycznej i sprzątania śmieci

Ruszyła akcja #trashrun. Pod przewodnictwem m. in. sportowców olimpijskich, paraolimpijs...

07-07-2020

Golden Marketing Conference online – GMC Live! vol. 2

Już 15 lipca odbędzie się  Golden Marketing Conference online – GMC Live! vol. 2. Ko...

26-06-2020

Zmiany klimatu w Polsce. Raport PAN pokazuje czarne chmury nad naszym krajem

Zespół Doradczy ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk opublikował raport, kt&...