EN / PL

Jak pandemia zmieniła nasz stosunek do przyrody? Weź udział w ankiecie!

27-05-2020

Zespół profesora Jakuba Kronenberga z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zbada opinie i nastroje Polaków wobec terenów zieleni w miastach w czasie epidemii koronawirusa. Celem jest ocena znaczenia parków, skwerów i innych obszarów zieleni miejskiej, w tym ich wpływu na stan fizyczny i psychiczny Polaków, podczas kwarantanny i pandemii koronawirusa. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę dostępną online, co zajmuje parę minut. Badania dostarczą nie tylko wiedzy na temat stosunku Polaków do zieleni miejskiej w okresie izolacji, ale także informacji czy i jakie nowe zjawiska oraz opinie pojawiły się w społeczeństwie.

Badanie jest częścią projektu Clearing House, prowadzonego przez Europejski Instytut Leśnictwa. Głównym celem projektu jest sprostanie wyzwaniom ekologicznym i społeczno-ekonomicznym w miastach. Wypracowane przez naukowców rozwiązania będą dostosowane do potrzeb europejskich i chińskich miast. 

Projekt wpisuje się w globalne działania związane m.in. z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju, Agendy Miejskiej, Porozumienia Paryskiego oraz Porozumienia z Sendai dotyczących ograniczania skutków katastrof naturalnych i są elementem takich rozwiązań jak poprawa jakości życia w miastach i adaptacja do zmian klimatu. Poza Uniwersytetem Łódzkim, w projekcie uczestniczą jeszcze dwie polskie instytucje: Fundacja Sendzimira i Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Źródło: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/zielen-miejska-w-czasach-covid-19-opinie-polakow

CZYTAJ TAKŻE

07-07-2020

#Trashrun – czyli sportowcy zachęcają do łączenia aktywności fizycznej i sprzątania śmieci

Ruszyła akcja #trashrun. Pod przewodnictwem m. in. sportowców olimpijskich, paraolimpijs...

07-07-2020

Golden Marketing Conference online – GMC Live! vol. 2

Już 15 lipca odbędzie się  Golden Marketing Conference online – GMC Live! vol. 2. Ko...

26-06-2020

Zmiany klimatu w Polsce. Raport PAN pokazuje czarne chmury nad naszym krajem

Zespół Doradczy ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk opublikował raport, kt&...