EN / PL

W wyniku zderzeń z wiatami przystankowymi ginie w Polsce około 1 mln ptaków rocznie

19-06-2020

Okazuje się, że przezroczyste ekrany akustyczne, wiaty przystankowe oraz budynki są niebezpieczne dla ptaków. Jest to jedna z przyczyn śmiertelności ptaków na skutek działalności człowieka, o której mówi się coraz częściej.

Jak wskazują eksperci, właściwie dotychczas nie byliśmy świadomi tego, że przeszklone budynki i wiaty mogą być dużym zagrożeniem dla lotnych zwierząt. Ptaki, w odróżnieniu od człowieka, nie są w stanie rozpoznać elementu przezroczystego, takiego jak szkło, czy tworzywo sztuczne, jako bariery. Obecnie problem ptasich kolizji badają naukowcy w USA, Austrii Kanadzie, Szwajcarii w Niemczech oraz w Polsce. Rozwiązanie problemu może rozwinąć zrównoważone budownictwo jeszcze bardziej pod względem minimalizowania wpływu na otaczające środowisko. W toku rozwoju miast decydenci oraz deweloperzy będą musieli częściej zwracać uwagę na szkodliwość „niewidzialnej architektury” przy projektowaniu i budowaniu infrastruktury w miastach. Problem kolizji ptaków ze szklanymi obiektami jest znany od lat, jednak dopiero teraz są opracowywane metody jego minimalizacji.

W przypadku Polski dane dotyczą kolizji z ekranami akustycznym i wiatami przystankowymi. Zabezpieczenia dla ptaków są pomijane już na etapie projektowym, o wykonawczym nie wspominając. Brak zainteresowania ze strony decydentów miast czy inwestor wynika raczej z braku świadomości odnośnie wpływu wprowadzonych zastosowań. Największą trudność w uzyskaniu precyzyjnych danych stanowi niska wykrywalność ofiar, spowodowana aktywnością lokalnych drapieżników i padlinożerców, głównie lisów, kotów czy kun.

Zachęcamy do lektury opracowania „Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami. Praktyczne i skuteczne rozwiązania”, które szczegółowo przybliża problem kolizji ptaków w Polsce.

 

RDOŚ Olsztyn/Redakcja ClimateNOW

CZYTAJ TAKŻE

20-09-2020

CO2 rządzi klimatem

Przeszłe zmiany klimatu pokazują, jak bardzo klimat jest czuły na wahania ilości dwutlenku węgl...

20-09-2020

Opowieść o dwóch filmach

“ Była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa, czas wiary i czas ...

20-09-2020

Zniknie kluczowa bariera rozwoju elektromobilności – opublikowano projekt rozporządzenia wdrażającego E-Taryfę

Naczelny postulat „Białej Księgi Elektromobilności PSPA”, dotyczący wprowadzenia sp...