EN / PL

Artykuły

Opowieść o dwóch filmach

20-09-2020
“ Była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa, czas wiary i czas zwątpienia, okres światła i okres mroków, wiosna pięknych nadziei i zima rozpaczy. Wszystko było przed nami i nic nie mieliśmy przed sobą. Dążyliśmy prosto w stronę nieba i kroczyliśmy prosto w kierunku odwrotnym [...]” — Opowieść o dwóch miastach, Charles Dickens Nie m... CZYTAJ DALEJ

Klimat pod znakiem Słońca

20-09-2020
Tematem przewodnim trzeciego wydania magazynu ClimateNow! jest Słońce i jego wpływ na zmiany klimatu. Czy faktycznie zachodzą one z powodu zmian na Słońcu? A może jednak w wyniku działalności człowieka? O związek między Słońcem, a klimatem zapytaliśmy dr Tomasza Mrozka, astronoma pracującego w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i w Zakładzie Fizyki Słońca Centrum B... CZYTAJ DALEJ

Zmiany klimatu w Polsce. Raport PAN pokazuje czarne chmury nad naszym krajem

26-06-2020
Zespół Doradczy ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk opublikował raport, który pokazuje powiązania zmian klimatu ze zjawiskami takimi jak susze i powodzie w Polsce. Jest się czym martwić. Zespół w swoim pierwszym raporcie stwierdza, że "zmiana klimatu może zwiększyć ryzyko deficytów wody i pogorszyć bezpieczeństwo wodne, a także zwiększyć ryzyko... CZYTAJ DALEJ

Jak pandemia zmieniła nasz stosunek do przyrody? Weź udział w ankiecie!

27-05-2020
Zespół profesora Jakuba Kronenberga z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zbada opinie i nastroje Polaków wobec terenów zieleni w miastach w czasie epidemii koronawirusa. Celem jest ocena znaczenia parków, skwerów i innych obszarów zieleni miejskiej, w tym ich wpływu na stan fizyczny i psychiczny Pola... CZYTAJ DALEJ